ΠΡΟΣΟΧΗ

Το Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειών είναι ανοικτό μόνο σε ώρες λειτουργίας της Περιφέρειας. Καθημερινά 7:00 - 16:00 εκτός  Σαββατοκύριακου.